மரண அறிவித்தல்

0
130
மரண அறிவித்தல்
பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள!

நுண்கலைத்துறையில் பயின்று பட்டம்பெற்று வெளியாகிய மன்னாரைச்சேர்ந்த கனிஷ்ட மாணவி #ஹேமா நேற்றய தினம் இயற்கை எய்திவிட்டார், அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகிறோம்.

மரண அறிவித்தல் 1